אם מישהי מכן היה חבר אמיתי, הוא היה טורח להגיד לי שחסרה נקודה מתחת לר' בכותרת, ושה-"אפרסק" שלי הוא "אפריסק". יאנה, אני מאוכזב;ת..